Oversikt frukt-vintyper m.m. side 2

© 2004 Kjeld Erlandsen, Köpenhamn, Danmark och Gert Strand, Malmö, Sverige