Hjemmefremstilling av vin Hjem

Å legge vin - en hyggelig hobby

Innhold

Sitemap

Å legge vin -
en hyggelig hobby

Får man virkelig
den riktige vintypen

Hva De bør gjøre -
innen De begynner

Utstyr og tilbehør

Råvarer til vinrlegging

Hjelpe- og tilsetningsstoffer

Hva man gjør og
hvordan man gjør det

Fruktbehandling

Hvordan man selv
beregner oppskrifter

Fremstillingen

Vinsykdommer og feil

Etterbehandling av vinen

Oechslegrader hvor vinen smaker best

Smaksekstrakter

Fremgangsmåle ved tilsmaking

Hva man også
kan bruke sin vin til

Oppskrifter

Oversikt frukt - vintyper m m

Oversikt over torkede
frukter til vinlegging

Siden jeg for tjue år siden for alvor begynte å fatte interesse for. faget fruktvin og hjemmebrygg, har det skjedd en stor utvikling på dette feltet. I dag har det nesten karakter av industri. Fra å være noe som bare noen få tussete mennesker holdt på med i fruktsesongen et par måneder i året, er det i dag ca. hver 5. husstand som Brygger eller har prøvd å brygge.

Hjemmebryggeren nyter i dag godt av den utviklingen som har funnet sted innen vinproduksjonen, og særlig den viten, som i de senere år har vært grunnlaget for fremstillingen av konsumvin. De mange hjelpestoffene som har kommet til, har ført til bedre produkter når de blir riktig brukt, så mindre er overlatt til tilfeldighetene. Ingrediensenes kvalitet har også blitt forbedret, og da spesielt visse nye gjærtyper.

Det er nå gått ti år siden den første utgaven av "Hjemmefremstilling av vin" utkom, og jeg har funnet at det var på tide å j føre boka opp til dagens nivå, så den kan være til hjelp for den enkelte vinlegger, klubb eller andre interesserte som har tenkt å gå i gang. Vinlegging er ikke bare for "at det skal være billig". Det er også morsomt å utvikle sitt eget produkt.

Matlagning er en populær interesse, og vin hører absolutt med til de gastronomiske gleder. Vin brukes ikke så mye som krydder i matlagningen antakelig fordi det er for dyrt a benytte.

Men har man en flaske for noen kroner, så betenker man seg ikke så mye på å broke et par flasker hvitvin til a dampe fisk i eller kanskje broke en flaske rødvin til en vineddik, eller en skvett av nypesherryen i sausen. Det er mange muligheter.

Det synes kanskje uoverkommelig å gå i gang alene selv om man har Iyst, men noen har sluttet seg sammen i små "bryggelaug" og hjelper hverandre, hygger seg sammen og utveksler erfaringer.

Hvis De har lyst til å gå i gang, skal jeg i de følgende avsnittene gjøre rede for noen av de erfaringene som jeg selv har gjort, blandet med tips fra andre vinleggere, slik at De også kan få gleden av å legge "husets" egen spesialitet og årgang.

 

Forrige

Neste

© 2004 Kjeld Erlandsen, Köpenhamn, Danmark och
Gert Strand, Malmö, Sverige