Hjemmefremstilling av vin Hjem

Hvordan man selv beregner oppskrifter

Innhold

Sitemap

Å legge vin -
en hyggelig hobby

Får man virkelig
den riktige vintypen

Hva De bør gjøre -
innen De begynner

Utstyr og tilbehør

Råvarer til vinrlegging

Hjelpe- og tilsetningsstoffer

Hva man gjør og
hvordan man gjør det

Fruktbehandling

Hvordan man selv
beregner oppskrifter

Fremstillingen

Vinsykdommer og feil

Etterbehandling av vinen

Oechslegrader hvor vinen smaker best

Smaksekstrakter

Fremgangsmåle ved tilsmaking

Hva man også
kan bruke sin vin til

Oppskrifter

Oversikt frukt - vintyper m m

Oversikt over torkede
frukter til vinberedning

Eksempler på oppskrifter

EKSEMPEL 1 (med acidometer)

Har man f.eks. 6 l saft som - målt med acidometer- viser 30 g syre pr. l, og vil lage en sauterne som til slutt har 5 g syre pr. l, må man beregne slik: 5 g + 3 g forbruk under gjæringen gir i alt 8 g syre, som mosten skal inneholde når gjæringen påbegynnes.

saften oppmålt til 30 g x 100%
vinen skal holde 8 g 8 x 100 l

=
3000
8 x 100 l

= 3,75 1

noe som vil si at av 1 l saft får man i alt ferdigfortynnet 3,75 l a 8 g. Av dette utgjør saften 1 I, som trukket fra de 3,75 I, gir 2,75 l vann, som skal tilsettes for å få det man ønsker.

EKSEMPEL 2 (uten acidometer)

Man har 10 kg solbær til portvin. Se fruktskjema i kap. Oversikt frukt-vintyper m m trykk hær.10 kg solbær a 20 g syre pr. kg gir i alt 200 g syre.1 kg solbær gir 0,65 I saft, altså i alt 6,5 I saft, med et innhold på 200 g syre.

1 l saft =

200 g 6.51iter

= 30 g syre pr l.

Vinen skal ha 10 gram syre per liter i starten, beregnes som følger:

30 gram x 100
10 gram
=
3000
10 x 100

= 3 l. totalt

*

6.5 I saft x 3 gir altså 19,5 I most i alt.

Vil man gjerne ha 25 I vin av eksempel 2, regner man videre (les fortsettelsen).

EKSEMPEL 3 (sukkerberegning)

10 kg solbær a 60 g sukker pr. kg = 600 g fruktsukker. 1 kg bær = 0,65 I saft, i alt 6,5 l av 10 kg bær.

600
6,5

= 92,3 gram sukker per liter

Til en portvin som skal inneholde 16 %, regnes 260 g sukker pr. l, altså:

Til 19,5 l most: 19,5 x 260

=

5,070 kg sukker

I 6,5 I saft var det 92,3 g pr. l

=

0,600 kg sukker

Det skal altså tilsettes

4,470 kg sukker

1 kg sukker fyller i oppløst tilstand 0,62 l.

4,47 kg x 0,62 = 2.77 l.

I eksempel 2 skulle saften fortynnes med 13 I vann. Av disse 13 l fyller sukkeret 2,77 l. 13,00 - 2,77 = 10,23 l vann.

Et sammendrag av eksempel 2 og 3:

10 kg solbær gir 6,5 I saft a 30 g syre.

10 kg solbær gir 6,5 I saft a 92,3 g sukker.

6,5 I saft a 30 g syre gir 19,5 l a 10 g syre.

Til 19,5 l a 16 % alkohol 10 g syre.

10 kg bær = 6,5 I saft + 10,23 I vann + 4,47 kg sukker.

Skal ballongen fylles opp med vann til 25 I, gjøres det med følgende:

25 l - 19,5 l = 5,5 l - som mangler.

5,5 l skal være 16 % alkohol. Til dette brukes 1,41 kg sukker x 0,62 = 0,87 l.

5,5 l a 10 g syre = 55 g sitronsyre.

5,5 l vann - 0,87 l sukker (1,41 kg) = 4,73 l vann + 55 g sitron - eller vinsyre.

Tillbaka till Hvordan man selv beregner oppskrifter trykk her


© 2004 Kjeld Erlandsen, Köpenhamn, Danmark och
Gert Strand, Malmö, Sverige